Serveis

Entre els serveis que oferim, destaquen els següents:

 • Gestió de finques en règim de Propietat Horitzontal (Comunitat de Propietaris).
 • Gestió de finques en règim de Propietat Vertical (arrendaments en Comunitat de Béns o persones físiques).
 • Contractació i comercialització de lloguers.
 • Gestió de compravenda.
 • Valoracions, estudis de mercat I peritatges judicials.
 • Tramitació d’herències.
 • Gestió davant organismes oficials i de serveis.
 • Tramitació de subvencions.
 • Assessoria i gestió jurídica.
 • Promoció Inmobiliaria.
 • Elaboració de plànols de distribució de béns immobles.
 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Contractació d’assegurances.
 • Recerca de pressupostos econòmics, sense cap compromís per reformes o manteniments necessaris a la seva propietat o immoble.
 • Préstecs hipotecaris i personals amb les millors condicions.