Elaboració de plànols de distribució

 

  • Plànol de distribució i mobiliari aportant croquis i mesures …………………………25€
  • Plànol de distribució i cotes aportant croquis i mesures……………………………….25€
  • Plànol distribució mobiliari + plànol cotes aportant croquis i mesures………….37€

 

Suplements:

  • Visita immoble i presa de mesures……………………..20€
  • Altres plantes……………………………………………… 10 €
  • Coberta………………………………………………………..5 €
  • Instalacions elèctriques…………………………………….5€
  • Modificacions plànol……………………………………….10€

 

Elaborem plànols per dissenyar la distribució  dels espais, la posició dels mobles, llums, endolls, aparells sanitaris… així com per definir les obres que desitgi executar i facilitar-les als contractistes perquè presentin les seves millors ofertes en torn a la seva idea.