Gestió de lloguers

 

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat i butlletins de subministrament.
 • Redacció i formalització de contractes d’arrendament.
 • Emissió i cobrament dels rebuts de lloguer.
 • Comunicació increments renda IPC.
 • Presentació puntual de la liquidació a la propietat.
 • Gestió i actualització de les rendes.
 • Control i aplicació dels augments de la renda i repercussions legals.
 • Notificació de resolució del contracte per finalització del mateix.
 • Tramitació i complementació de les declaracions tributàries generades pels arrendaments (Models 303, 390 i 347)
 • Pagament d’Impostos.
 • Assessorament en la conservació, manteniment i reformes de la vivenda.
 • Control i supervisió detallada de la documentació en el canvi de llogater.

    màx.  2,5% del import de la renta

    25 € per model tramitat a Hisenda

 

* Preus sense IVA