Contractació d’assegurances

 

Col·laboració amb diferents companyies. Recerca de la millor assegurança.

 

Assegurança comunitària: protecció per l’immoble.

Assegurança de la pròpia llar: tan per propietaris com per arrendataris.

Assegurança aval lloguer: protecció integral del arrendador.

Assegurances vàries: tot tipus d’assegurances